Kontakt

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A.
ul. Iłżecka 24 F
02-135 Warszawa

Dział Obsługi Klienta:
+48 22 324 65 02

Fax:
+48 22 324 60 05

Adres e-mail:
biuro@energasa.com

KRS 0000290737
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 3.224.839,00 PLN
REGON: 141083235
NIP: 521-345-63-82