Kontakt

 

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A.
ul. Iłżecka 26 E
02-135 Warszawa

Dział Obsługi Klienta:
+48 22 290 79 45

Dział Handlowy:
+48 22 290 79 45

Adres e-mail:
biuro@energasa.com

KRS 0000290737
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 3.224.839,00 PLN
REGON: 141083235
NIP: 521-345-63-82
Nr rejestrowy BDO: 000032026