Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. jest wyspecjalizowana w zbiórce, odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych.

Współpracujemy w oparciu o długoterminowe kontrakty z największymi zakładami odzysku i recyklingu na terenie całej Polski.

Misją naszej organizacji jest rozwiązanie problemów Przedsiębiorców związanych z wypełnieniem obowiązku odzysku i recyklingu, przy jednoczesnej trosce o stan ochrony środowiska. Organizacja Energa, została powołana aby rozwiązać problem odpadów poużytkowych i opakowaniowych, który uważa się za jedno z największych źródeł odpadów przemysłowych na świecie.

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. funkcjonuje na zasadach określonych w ustawach:

- "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" z dn. 11.05.2001 r., która nakłada na Producentów i Importerów wprowadzających na rynek krajowy wybrane produkty oraz produkty w opakowaniach, obowiązek osiągnięcia corocznych poziomów odzysku i recyklingu. Ustawą objęto m.in. opony, oleje smarowe oraz niemal wszystkie opakowania.
- "o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" z dn. 20.01.2005 r., która nakłada na przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów obowiązek osiągnięcia corocznych poziomów odzysku i recyklingu.