Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. jest wyspecjalizowana w zbiórce, odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych i opakowaniowych.

Współpracujemy w oparciu o długoterminowe kontrakty z największymi zakładami odzysku i recyklingu na terenie całej Polski.

Misją naszej organizacji jest rozwiązanie problemów Przedsiębiorców związanych z wypełnieniem obowiązku odzysku i recyklingu, przy jednoczesnej trosce o stan ochrony środowiska. Organizacja Energa, została powołana aby rozwiązać problem odpadów poużytkowych i opakowaniowych, który uważa się za jedno z największych źródeł odpadów przemysłowych na świecie.

Dotyczy rocznego raportu z realizacji obowiązków odzysku i recyklingu w zakresie wprowadzanych na rynek opon, olejów oraz opakowań.

Uprzejmie informujemy, iż termin składania rocznych sprawozdań o produktach i opakowaniach za rok 2019 zgodnie z przepisem art. 237 ea Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, został przesunięty z 30 czerwca do dnia 11 września 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy raport wraz z potwierdzeniem faktu jego terminowego złożenia otrzymają Państwo najpóźniej do końca października 2020 r.

Tym z Państwa, którzy do tej pory składali także do swoich Urzędów Marszałkowskich sprawozdania za akumulatory w wersji papierowej przypominamy, iż od 2020 roku sprawozdania będzie można składać tylko i wyłącznie poprzez moduł sprawozdawczy systemu BDO również w terminie do 11 września 2020 roku. Dotychczasowe wzory wersji papierowych stały się nieobowiązujące. Złożenie sprawozdania wymaga uzyskania wpisu przedsiębiorcy do rejestru BDO.

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. funkcjonuje na zasadach określonych w ustawach:

- "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" z dn. 11.05.2001 r., która nakłada na Producentów i Importerów wprowadzających na rynek krajowy wybrane produkty oraz produkty w opakowaniach, obowiązek osiągnięcia corocznych poziomów odzysku i recyklingu. Ustawą objęto m.in. opony, oleje smarowe oraz niemal wszystkie opakowania.
- "o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji" z dn. 20.01.2005 r., która nakłada na przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów obowiązek osiągnięcia corocznych poziomów odzysku i recyklingu.