Stacje Demontażu Pojazdów

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie ,,o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji " z dn. 20.01.2005 r., która nakłada na Przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu obowiązek osiągnięcia corocznych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w wysokości odpowiedniej do masy pojazdów przyjętych do danej stacji.

Oferta dla Stacji Demontażu Pojazdów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych strategicznych klientów, jakimi są Stacje Demontażu Pojazdów, proponujemy współpracę, której celem jest minimalizacja kosztów działalności Państwa firmy, związanych z wypełnieniem obowiązku odzysku i recyklingu.

Nasza propozycja współpracy zawiera:

  • zawarcie umowy na odbiór, odzysk i recykling odpadów poużytkowych powstałych z opon
  • odbiór zużytych opon samochodowych i przekazanie ich do zakładu odzysku i/ lub recyklingu
  • wykonanie obowiązku odzysku i/ lub recyklingu w zakładach posiadających niezbędne, wymagane prawem zezwolenia
  • wystawienie dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem (Zaświadczeń Potwierdzających Odzysk, Zaświadczeń Potwierdzających Recykling)

Gwarancja bezpieczeństwa współpracy

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. zobowiązuje się wykonać w imieniu Państwa firmy odzysk i recykling oraz wydać stosowne imienne zaświadczenia. Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń oraz systematyczność obsługi. Gwarantujemy stabilność współpracy, a także stale podnoszoną jakość usług. Oferujemy Państwu współpracę z profesjonalnym personelem. Kluczowi pracownicy naszej Spółki, posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy dla największych polskich organizacji odzysku. Fachowość naszego zespołu, gwarantuje Państwu dobrą jakość i bezpieczeństwo usług świadczonych przez naszą firmę.