Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opony, oleje lub produkty w opakowaniach

Wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu dla Producentów i Importerów

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie ,,o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" z dnia 11.05.2001 r., która nakłada na Producentów i Importerów wprowadzających na rynek krajowy wybrane produkty oraz produkty w opakowaniach, obowiązek osiągnięcia corocznych poziomów odzysku i recyklingu w stosunku do całkowitej masy produktów wprowadzonych na rynek.

Nie zrealizowanie nałożonego na Importerów i Producentów obowiązku odzysku i recyklingu, skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty produktowej, która jest wielokrotnie wyższa od opłaty recyklingowej. Jedynym sposobem uniknięcia tej wysokiej opłaty jest zrealizowanie określonych poziomów odzysku i recyklingu. Przedsiębiorcy mogą zrealizować obowiązek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku.

Oferta dla Producentów i Importerów

Zazwyczaj, samodzielna realizacja odzysku jest dla firm kłopotliwa, a nie wywiązanie się z nałożonego przez ustawodawce obowiązku,wiąże się z dużymi kosztami, czasochłonną sprawozdawczością i ryzykiem wysokich kar finansowych.

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. gwarantuje Państwu stabilność współpracy oraz stale podnoszoną jakość obsługi. Kooperujemy z największymi zakładami odzysku i recyklingu oraz Rafinerią Nafty Jedlicze należącą do grupy Orlen:

Wszyscy nasi Partnerzy, posiadają wymagane polskim prawem zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.

Podjęcie współpracy z Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. oszczędza Państwa czas i pieniądze!

Nasza firma, na podstawie zawartej umowy, zobowiązuje się wykonać w Państwa imieniu ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu. Proponowana oferta zawiera:

  • zbiórkę i transport odpadów do Zakładów Odzysku i Recyklingu
  • wykonanie odzysku energetycznego i recyklingu
  • wystawienie dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem (Dokumenty Potwierdzające Odzysk, Dokumenty Potwierdzające Recykling)
  • przygotowanie raportu z wykonania odzysku (przedstawianego miesięcznie lub kwartalnie)
  • złożenie w imieniu Państwa Firmy sprawozdania rocznego do Urzędu Marszałkowskiego
  • kompleksową obsługę i doradztwo zespołu naszych fachowców