Ochrona środowiska

Świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrasta w błyskawicznym tempie. Obecnie życie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim modne, staje się także coraz bardziej opłacalne. Dotyczy to zarówno życia codziennego jak i funkcjonowania każdego rodzaju przemysłu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz w trosce o środowisko, ENERGA Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. we wrześniu 2015 roku rozpoczęła wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, który pomoże zniwelować prawie do zera negatywny wpływ na środowisko. W związku z powyższym ENERGA Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. zobowiązuje się do przestrzegania i postępowania zgodnie z poniższą polityką środowiskową.