Raport roczny 2019 - komunikat


Dotyczy rocznego raportu z realizacji obowiązków odzysku i recyklingu w zakresie wprowadzanych na rynek opon, olejów oraz opakowań.

Uprzejmie informujemy, iż termin składania rocznych sprawozdań o produktach i opakowaniach za rok 2019  zgodnie z przepisem art. 237 ea Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, został przesunięty z 30 czerwca do dnia 11 września 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowy raport wraz z potwierdzeniem faktu jego terminowego złożenia otrzymają Państwo najpóźniej do końca października 2020 r.

Tym z Państwa, którzy do tej pory składali  także do swoich Urzędów Marszałkowskich sprawozdania za akumulatory w wersji papierowej przypominamy, iż od 2020 roku sprawozdania będzie można składać tylko i wyłącznie poprzez moduł sprawozdawczy systemu BDO również w terminie do 11 września 2020 roku. Dotychczasowe wzory wersji papierowych stały się nieobowiązujące. Złożenie sprawozdania wymaga uzyskania wpisu przedsiębiorcy do rejestru BDO.