Dopłaty dla firm

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. proponuje nawiązanie współpracy:

 • składowiskom odpadów
 • wysypiskom śmieci
 • firmom komunalnym
 • firmom transportowym
 • gminom
 • zakładom przemysłowym
 • warsztatom samochodowym

Dopłaty dla firm

W ramach współpracy, oferujemy dopłaty i pomoc przy likwidacji składowisk opon. Wszelkie działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego i opierają się na obowiązującym prawie.

Oferta dla kontrahentów

Przedstawiamy ofertę na dostawy zużytych opon samochodowych do zakładów odzysku. W ramach współpracy proponujemy:

 • zawarcie umowy na segregację i transport odpadów poużytkowych pozostałych z opon
 • przyjęcie opon osobowych, dostawczych oraz ciężarowych do zakładów odzysku
 • wydanie Karty Przekazania Odpadu
 • pokrycie kosztów odzysku
 • dopłatę do kosztów transportu (liczoną od tonażu dostarczonych opon do Zakładów Utylizacji w zależności od odległości: miejsce załadunku - Zakład Utylizacji)

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.